(English) Wall paintings in the Ukrainian Greek Catholic Church of Christ Lover of Mankind in Zhovkva. History of the absidal scene of The Ascension of Our Lord and its iconographic analysis (selected elements)

Nie działa

Pełny tekst artykułu został opublikowany na łamach rocznika "Sacrum et Decorum" . Zamówienia prosimy kierować do Wydawnictwa UR lub aktywować subskrypcję elektroniczną .