(English) Wyspiański, Romańczyk and the church stained glass windows in the Coal Basin and Upper Silesia regions

Nie działa

Pełny tekst artykułu został opublikowany na łamach rocznika "Sacrum et Decorum" . Zamówienia prosimy kierować do Wydawnictwa UR lub aktywować subskrypcję elektroniczną .