(English) Reconstruction and Restoration of the Architecture and Furnishings of the Monastery of Discalced Carmelites in Poznań in the Years 1945–1990

Nie działa

Pełny tekst artykułu został opublikowany na łamach rocznika "Sacrum et Decorum" . Zamówienia prosimy kierować do Wydawnictwa UR lub aktywować subskrypcję elektroniczną .