(Polski) Malowidła ścienne w cerkwi Chrystusa Miłującego Ludzi w Żółkwi. Dzieje powstania i analiza ikonograficzna absydialnej sceny Wniebowstąpienia Pańskiego (wybrane elementy)

The full text of the article was published in the pages of "Sacrum et Decorum" . Please send your orders to the University of Rzeszów Publishers or activate an electronic subscription.