(English) The setting of the celebrations of the Grand Millennium Jubilee of the Baptism of Poland in the Cathedral of St John the Baptist in Warsaw (23–24 June 1966)

Nie działa

Pełny tekst artykułu został opublikowany na łamach rocznika "Sacrum et Decorum" . Zamówienia prosimy kierować do Wydawnictwa UR lub aktywować subskrypcję elektroniczną .