(English) Illustrated Polish Bible by Leopold Nowotny and the iconography of the history of Poland in the Nazarene art

Nie działa

Pełny tekst artykułu został opublikowany na łamach rocznika "Sacrum et Decorum" . Zamówienia prosimy kierować do Wydawnictwa UR lub aktywować subskrypcję elektroniczną .