(English) Competition for the Stanisław Kostka Catholic Church in Łódź and the related polemics. “Our own” against “the others”

Nie działa

Pełny tekst artykułu został opublikowany na łamach rocznika "Sacrum et Decorum" . Zamówienia prosimy kierować do Wydawnictwa UR lub aktywować subskrypcję elektroniczną .